suska-kocanda-svatba-jizni-morava-czech-wedding-peter-rigo-photography-best-wedding-venue-czechia-wedding-planner-63

Svadobný COVID Automat

 

Svadobný COVID Automat: Koľko hostí môžete pozvať v jednotlivých farbách?

 

Už od 16. augusta sa riadime takzvaným COVID Automatom rozdeleným do piatich farieb podľa stupňa ohrozenia v danom okrese. Nájsť to, čo práve potrebujete, môže byť medzi všetkými druhmi opatrení náročné a neprehľadné. Pozrite si aké obmedzenia sa týkajú výlučne sobášov a svadieb.

 

Je dôležité uvedomiť si, že automat rozlišuje medzi sobášom, ktorý patrí do skupiny Obrady a svadbou, ktorú zahŕňa skupina Svadby/kary/oslavy/večierky. Prehľad opatrení teda okrem  farieb okresov a zaočkovanosti rozdeľujeme aj podľa druhu podujatia, ktoré váš svadobný deň zahŕňa.

 

Zelený okres

 

Sobáš

Sobáš pre kompletne zaočkovaných je bez limitu. Pre očkovaných, testovaných a prekonaných (OTP) je povolené naplnenie 75 % interiérovej či exteriérovej kapacity priestoru. Ak kapacita nie je určená, môže sa zúčastniť 5000 osôb vonku, vo vnútorných priestoroch 2500 osôb. Pre skupinu Základ, teda tých, ktorí nepatria do žiadnej z predchádzajúcich dvoch, platí podobná 75 % kapacita, avšak s maximálnou účasťou 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri.

 

Svadba

Svadba je v každej farbe semaforu povolená len pre kompletne zaočkovaných alebo osoby, ktoré patria do skupiny OTP, a to s povinným zoznamom účastníkov v oboch prípadoch. Na svadobnej oslave pre zaočkovaných v zelenom okrese teda môžete mať 400 osôb dnu alebo 800 vonku. V režime OTP je to maximálne 200 hostí v interiéri a 400 v exteriéri.

 

Oranžový okres

 

Sobáš

Kompletne zaočkovaní sa môžu zúčastniť bez limitu. Ak organizujete sobáš v OTP režime, môžete naplniť 25 % interiérovej alebo 50 % exteriérovej kapacity. Pokiaľ nie je určená, vonku môže prísť maximálne 1000 ľudí, do vnútorných priestorov 500. Režim Základ umožňuje rovnako 25 % a 50 % kapacitu, avšak do 200 osôb v exteriéri a 100 v interiéri s povinným zoznamom účastníkov.

 

Svadba

Pre kompletne zaočkovaných platí, že na svadbu môže prísť maximálne 200 osôb vonku a 100 dnu. V OTP režime je to 100 osôb v exteriéri a 50 v interiéri.

 

Červený okres

 

Sobáš

V červenom, bordovom a čiernom okrese platí, že vo všetkých režimoch je nutné pripraviť povinných zoznam účastníkov sobáša. Kompletne zaočkovaní ale nie sú limitovaní počtom. V OTP režime môžete naplniť 25 % kapacity priestoru a ak nie je určená, maximálny povolený počet hostí je 150. Sobáša pre skupinu Základ sa bez ohľadu na charakter priestoru môže zúčastniť 10 osôb.

 

Svadba

V interiéri 80 a v exteriéri 50 kompletne zaočkovaných ľudí môže byť na svadbe v červenom okrese. Pre OTP režim platí, že horná hranica prítomných je 25 vo vnútorných a 40 vo vonkajších priestoroch.

 

Bordový okres

 

Sobáš

Kompletne zaočkovaní sa môžu zúčastniť bez obmedzenia počtu osôb. V OTP režime je povolené naplniť 25 % kapacity. Ak nie je určená, v priestore sa môže nachádzať maximálne 50 osôb. Pre skupinu Základ platí, že na sobáši nesmie byť prítomných viac ako 6 ľudí.

 

Svadba

V bordovej fáze je povolené zorganizovať svadbu iba pre kompletne zaočkovaných, a to s maximálnou kapacitou 20 osôb.

 

Čierny okres

 

Sobáš

V čiernej fáze sa môže konať sobáš len pre kompletne zaočkované osoby, ktorých maximálny počet je 100.

 

Svadba

Svadba je v čiernych okresoch zakázaná pre všetky skupiny osôb bez výnimky.

 

Okrem toho platí, že vo všetkých farbách by mali mať hostia starší ako 12 rokov rúško v interiéri aj v exteriéri, od červenej fázy navyše respirátor FFP2 vo vnútorných priestoroch. Povinnosť mať negatívny PCR alebo antigénový majú svadobčanie v režime OTP. PCR test nesmie byť starší ako 72 a antigénový test ako 48 hodín. Test nepotrebujú zaočkovaní a ľudia s potvrdením o prekonaní COVID-19, nie starším ako 180 dní. Testovať sa nemusia ani deti do 12 rokov.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest